Meneillään on atlasviikot!

Ilmoita atlasviikoilla 10.–23.6.2024 kaikista lajeista pesimähavainnot atlakseen. Erityisesti kannustetaan ilmoittamaan havaintoja yleisistä lajeista, joista ei tavallisesti tule tallentaneeksi tietoa. Osallistu myös atlaskisaan juhannusviikolla!

Ilmoita lintuatlakseen havaintosi laulavista linnuista, pihapiirissä viihtyvistä mahdollisista pesimälajeista, hautovista linnuista, poikueista, pesällä käynneistä, soidinlentoa lentävistä yksilöistä, poikasia ruokkivista emoista, useina päivinä nähdyistä tai kuulluista lajeista, jotka saattaisivat pesiä alueella… Nämä kaikki ovat atlashavaintoja. Muista merkitä havaintoon pesimävarmuusindeksi, jotta havainto päätyy atlakseen!

Atlashavaintoja eivät enää ole esimerkiksi kesäkuiset kottaraisen tai käpylintujen lentopoikueet, jotka ovat voineet siirtyä pidemmän matkan. Tai etelään matkaava kuovi, joka on jo lähtenyt syysmuutolle.

Meneillään on atlasviikot!
Siirry sivun alkuun