Lintuatlaksen havaintojen ja muun aineiston hakeminen ohjelmointirajapinnasta (API)

Lintuatlaksen aineisto on valtaosin avointa dataa: sitä voi käyttää vapaasti lähteeseen viittaamalla. Tällä sivulla kerrotaan millä tavalla atlaksen havainto- ja ruutuaineisto on haettavissa ohjelmallisesti.

Teknisissä kysymyksissä ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@laji.fi.

Aineiston saatavuus

Osa havaintoaineistosta on saatavilla karkeistettuna:

 • Sensitiivisten lajien havainnot ovat saatavilla karkeistettuina 5, 10, 25 tai 50 kilometrin tarkkuuteen. Lisäksi niiden tarkka päivämäärä, havainnoijien nimet ja osa lisätiedoista piilotetaan. Lue lisää sensitiivisistä lajeista.
 • Tiiran kautta tallennetut havainnot ovat saatavilla karkeistettuna 10 kilometrin eli atlasruudun tarkkuuteen. Paikan lisäksi niistä on saatavilla tieto lajista, havaintopäivästä, pesimävarmuusindeksistä ja paikallisyhdistyksestä (havainnoijan nimenä).
 • Vihkon ja iNaturalistin kautta tallennetut havainnot ovat saatavilla kaikkine tietoineen, ellei havaintojen tallentaja ole salannut tai karkeistanut niitä.
  • Lisäksi Vihkoon tallennetut sensitiiviset havainnot julkaistaan 1-14 vuorokauden viiveellä, mikäli ne on tallennettu samaan havaintoerään muiden havaintojen kanssa, jotta havainnon tarkkaa paikkaa ei voisi päätellä muista havainnoista.

Osa havainnoista ei ole saatavilla lainkaan tai vasta myöhemmin erikseen määriteltävällä tavalla:

 • Havainnot kaikkein sensitiivisimmistä lajeista, kuten tunturihaukka ja -pöllö. Lue lisää sensitiivisistä lajeista.
 • Tiirassa tallentajan toimesta tai automaattisesti salatut havainnot.
 • iNaturalistissa tallentajan toimesta karkeistetut ja yksityisiksi merkityt havainnot.

Havainnot tulevat saataville viiveellä:

 • Vihkosta 0-2 tunnin viiveellä.
 • Tiirasta kerran vuorokaudessa, aikaisin aamulla.
 • iNaturalistista muutaman päivän välein.

Lisäksi Laji.fi:ssa tehdyt laatuluokitukset vaikuttavat havaintojen näkyvyyteen. Epävarmoiksi ja virheellisiksi merkityt havainnot eivät ole saatavilla Lintuatlaksen rajapinnan kautta eivätkä näy esim. lajikartoilla, mutta ovat saatavilla Lajitietokeskuksen yleisen rajapinnan kautta. Lue lisää laadunvalvonnasta.

Viittaaminen

Havainto- ja ruututietoja voi näyttää vapaasti, kun lähde mainitaan esimerkiksi tällä tavalla:

Aineisto: Suomen 4. Lintuatlas. Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja BirdLife Suomi. Creative Commons 4.0 Nimeä Kansainvälinen. lintuatlas.fi

Osaan atlashavaintoja liittyy myös valokuvia tai äänitteitä. Monilla näistä on erikseen määritelty Creative Commons -lisenssi, joka määrittelee sen käyttöehdot ja viittaamistavan. Jos kuvalla tai äänitteellä on merkintä ”kaikki oikeudet pidätetään”, sitä ei saa esittää muissa palveluissa.

Rajapinnan käyttö

Lintuatlaksen aineistoa voi hakea kahdesta eri rajapinnasta. Rajapintojen lisäksi aineistoa voi ladata Laji.fi-portaalista koneluettavassa muodossa taulukkotiedostomuodossa, aineistopyyntöinä ja R-ohjelmointikielen kautta.

Lintuatlaksen rajapinta

 • Lajien kartat
 • Atlasruudut ja niiden tiedot
 • Lajit ja niiden tiedot

Tarkempia ohjeita atlaksen rajapinnasta

Lajitietokeskuksen yleinen rajapinta

Laji.fi-portaalissa näkyvä tieto, kuten:

 • Raakahavainnot (laji, aika, paikka, havainnoija, pesimävarmuusindeksi jne.)
 • Lajien tiedot (nimet, luokittelu, uhanalaisuus)
 • Havaintoerien tiedot, kuten täydelliset lajilistat
 • Tiedot havainnoijista

Tarkempia ohjeita Lajitietokeskuksen rajapinnasta

Laji.fi:n ja karttojen upottaminen muille sivustoille

Laji.fi-portaali on käytettävissä myös osoitteen embedded.laji.fi kautta. Tämä on muuten sama kuin yleinen portaali, mutta siitä puuttuu ylä- ja alavalikko. Embedded-sivusto on tarkoitettu upotettavaksi muille sivustoille, esim. iframe:n avulla.

Esimerkiksi atlasruutukartan voi upottaa tällä tavalla:

<iframe style=”width: 750px; height: 500px;” title=”Atlasruutukartta” src=”https://embedded.laji.fi/map?layers=atlasGrid”></iframe>

Siirry sivun alkuun