Lintuatlas.fi

Suomen 4. lintuatlas 2022–2025

Päivitämme lintuatlaksen sivua (lintuatlas.fi) jatkuvasti. Avaamme näille sivuille lintuatlaksen tulospalvelun maaliskuussa 2022.

Suomen neljäs lintuatlas käynnistyy vuonna 2022. Lintuatlaksessa selvitetään Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkitaan lajien levinneisyyksien muutoksia. Osallistu kirjaamalla havaintosi!

Lintuatlaskartoitus on osa luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Atlaksen päämääränä on selvittää Suomen pesimälintulajien esiintyminen ja pesimävarmuus 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa. Hankkeessa kerättyä uusinta tietoa pesimälinnustosta voidaan yhdistää Suomessa aiemmin kerättyyn mittavaan lintutietoon sekä muuhun ympäristötietoon. Erityisen tärkeän vertailuaineiston muodostavat Suomessa aiemmin toteutetut kolme lintuatlasta (ensimmäinen 1974–79, toinen 1986–89 ja kolmas 2006–2010).

Lintuatlaksessa vapaaehtoisten lintuharrastajien havainnoilla on keskeinen rooli. Lintuatlas perustuu myös laaja-alaiseen yhteistyöhön linnustonseurantaa ja lintututkimusta harjoittavien laitosten, järjestöjen, tutkijoiden sekä harrastajien kesken. Linnut ovat yksi maamme parhaiten tunnetuista ja tutkituista eliöryhmistä, joita koskeva tietomme on kansainvälistä huipputasoa.

Ympäristöministeriön rahoittaman lintuatlashankkeen toteuttavat yhteistyössä Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja BirdLife Suomi. Yhteistyötahoina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke ja Metsähallitus.

Laulujoutsenen (Cygnus cygnus) levinneisyys edellisessä lintuatlaksessa 2006–2010.

Laulujoutsen esiintyy koko Suomessa, Lapissa ja Saaristomerellä harvinaisempana.
Siirry sivun alkuun