Lintuatlas.fi

Suomen 4. lintuatlas 2022–2025

Päivitämme lintuatlaksen sivua (lintuatlas.fi) jatkuvasti. Avaamme näille sivuille lintuatlaksen tulospalvelun maaliskuussa 2022.

Suomen neljäs lintuatlas käynnistyy vuonna 2022. Lintuatlaksessa selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys ja pesimäalueet Suomessa sekä tutkitaan lajien levinneisyyksien muutoksia. Osallistu kirjaamalla havaintosi!


NYT ajankohtaista: Kommentoi lintuatlaksen pesimävarmuusindeksien tulkintaa 15.2.2022 mennessä!

Lintuatlaksessa käytetään pesimävarmuusindeksejä 1–8 kuvaamaan pesinnän varmuutta. Pesimäaikaiset havainnot jaotellaan pesimävarmuusindeksien perusteella epätodennäköisiin (indeksi 1), mahdollisiin (indeksit 2–3), todennäköisiin (indeksit 4–6) ja varmoihin (indeksit 7–8) pesintöihin. Samoja pesimävarmuusindeksejä on käytetty lintuatlaksissa aiemminkin, mutta indeksien kuvauksia on nyt täsmennetty. Lisäksi pesimävarmuusindeksi 1 laajennetaan koskemaan kaikkia epätodennäköiseen pesintään viittaavia havaintoja. Näin kaikille havainnoille voidaan antaa pesimävarmuusindeksi.

KOMMENTOI:

Lataa alta laaja ohje pesimävarmuusindekseistä (Word-tiedosto tai PDF). Tiedoston alussa on yleisiä tulkintaohjeita ja esimerkkejä pesimävarmuusindeksien käytöstä. Sen jälkeen luetellaan itse pesimävarmuusindeksit. Kunkin pesimävarmuusindeksin ja alaindeksin alla on lisäksi kursiivilla tulkintaohjeita. Jos pesimävarmuusindeksit eivät ole sinulle tuttuja, voi olla hyödyllistä lukea ensin itse pesimävarmuusindeksit ja vasta sitten tiedoston alkuosan tulkintaohjeet, joissa indekseihin viitataan. Pesimävarmuusindekseistä laaditaan kommenttikierroksen jälkeen myös yhden sivun tiivis ohje, jonka voi tulostaa maastoon mukaan.

Onko ohjeessa parannettavaa? Jääkö esimerkkien jälkeenkin epävarmuus, miten pesimävarmuusindeksejä tulkitaan? Kommentoi viestinä tai suoraan lataamaasi ohjetiedostoon. Lähetä kommenttisi 15.2. mennessä osoitteeseen lintuatlas@luomus.fi.

Pesimävarmuusindeksit – laaja ohje (Word)

Pesimävarmuusindeksit – laaja ohje (PDF)


Mikä on lintuatlas?

Lintuatlaskartoitus on osa luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Atlaksen päämääränä on selvittää Suomen pesimälintulajien esiintyminen ja pesimävarmuus 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa. Hankkeessa kerättyä uusinta tietoa pesimälinnustosta voidaan yhdistää Suomessa aiemmin kerättyyn mittavaan lintutietoon sekä muuhun ympäristötietoon. Erityisen tärkeän vertailuaineiston muodostavat Suomessa aiemmin toteutetut kolme lintuatlasta (ensimmäinen 1974–79, toinen 1986–89 ja kolmas 2006–2010).

Lintuatlaksessa vapaaehtoisten lintuharrastajien havainnoilla on keskeinen rooli. Lintuatlas perustuu myös laaja-alaiseen yhteistyöhön linnustonseurantaa ja lintututkimusta harjoittavien laitosten, järjestöjen, tutkijoiden sekä harrastajien kesken. Linnut ovat yksi maamme parhaiten tunnetuista ja tutkituista eliöryhmistä, joita koskeva tietomme on kansainvälistä huipputasoa.

Ympäristöministeriön rahoittaman lintuatlashankkeen toteuttavat yhteistyössä Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja BirdLife Suomi. Yhteistyötahoina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke ja Metsähallitus.

Katso myös aiempien lintuatlasten tulokset ja aineistot.

Laulujoutsenen (Cygnus cygnus) levinneisyys edellisessä lintuatlaksessa 2006–2010.

<!-- wp:image {"id":61,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} --> <figure class="wp-block-image size-full"><img loading=
Siirry sivun alkuun