Materiaalia lintuyhdistyksille

Atlasruudut

Lintuatlas toteutetaan 10 × 10 kilometrin ruuduissa (”atlasruudut”). Ruudukko perustuu Suomen yhtenäiskoordinaatistojärjestelmään (YKJ). Ruudukko on ollut sama kaikissa lintuatlaksissa. Zoomaa atlasruutukarttaa lähemmäksi, jotta ruudukko tulee näkyviin:

Atlasruudut 4. atlaksessa, tietoja 3. atlaksesta

Tällä kartalla voit tarkastella atlasruutuja ja niiden tietoja Google Maps -karttapohjalla. Värit näyttävät ruudun selvitysasteen 3. atlaksessa.

Ruudun tiedot sisältävä piste on ruudun lounaisnurkassa (ks. esim. ruutu ”Helsingin keskusta”). Pistettä näpäyttämällä saat näkyviin tietoja atlasruudusta:

  • YKJ-tunnus (pohjois- ja itäkoordinaatti).
  • Linkki kartalle, jossa ruudun rajaus näkyy.
  • Atlasruudusta vastaava lintuyhdistys, atlasruudun kunta ja nimi 4. atlaksessa ja 3. atlaksessa. Kooditus ja kommentit mahdollisista muutoksista.
  • Atlasruudulle määritetyt selvitysasteluokkien rajat. Pesimävarmuussumma ja selvitysasteluokka 3. atlaksessa.
  • Koordinaatteja.

Taulukko atlasruuduista

Tässä Excel-tiedostossa on kaikki Suomen atlasruudut (3859 kpl) sekä niiden tietoja liittyen 4. ja 3. lintuatlakseen. Tiedostoa saa käyttää vapaasti, mutta siihen saattaa tulla vielä korjauksia (tilanne 3.3.2022).

Atlasruututiedoston selitteet (PDF)

Lintuyhdistysten atlasvastaavat

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten atlasvastaavat koordinoivat lintuatlaksen etenemistä yhdistyksensä alueella. Jos olet kiinnostunut paikallistason atlasasioista, ota yhteyttä yhdistyksen atlasvastaavaan. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Käsitteitä

Pesimävarmuussumma on työkalu sen arviointiin, miten hyvin atlasruudun pesivä lajisto on selvitetty. Pesimävarmuussummaa laskettaessa kultakin lajilta huomioidaan atlasruudulta ilmoitettu korkein pesimävarmuusindeksi. Lajikohtaiset pesimävarmuusindeksit luokitellaan uudestaan siten, että pesimävarmuusindeksi 1 = 0, pesimävarmuusindeksit 2–3 = 1, pesimävarmuusindeksit 4–6 [mukaan lukien alaindeksit 61–66] = 2 ja pesimävarmuusindeksit 7–8 [mukaan lukien alaindeksit 71–75 ja 81–82] = 3. Nämä ruudun lajikohtaiset pesinnän varmuuden arvot summataan yhteen ruutukohtaiseksi pesimävarmuussummaksi.
Esimerkki: ruudulla on 30 lajia, jotka pesivät varmasti. Lisäksi 20 lajia pesii todennäköisesti ja 15 lajia pesii mahdollisesti. Pesimävarmuussumma on: (30 * 3) + (20 * 2) + (15 * 1) = 145.

Selvitysasteessa huomioidaan atlasruudun pesimävarmuussumma, sijainti (merenrannikko, sisämaa), maapinta-ala (pois lukien vesialueet ja valtakunnan rajan ulkopuoliset alueet) ja pohjoisuus.

Selvitysasteluokat ovat: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, satunnaishavaintoja ja ei havaintoja, ks. selvitysastekartta.

Edellisten atlasten aineistot

1., 2. ja 3. lintuatlaksen aineistot, sekä 3. atlaksen tulosjulkaisu (Laji.fi).

1., 2. ja 3. atlaksen kartat (zip, 15 Mt)

  • Karttoja voi julkaista esimerkiksi lehdissä, kun lähteeseen viittaa. Esim. ”Lintuatlas, Luomus ja Birdlife Suomi. Creative Commons Nimeä 4.0

Siirry sivun alkuun