Lappi, priorisoinnit

Suurruutujen priorisointi 2024

Lappi on jaettu 50 km × 50 km suurruutuihin, joita on 44 kappaletta. Niistä yksikään ei ole vielä tavoitteessa, jonka mukaan 75 % suurruudun atlasruuduista pitää selvittää vähintään tyydyttävästi. Osa suurruuduista on kuitenkin paremmalla tolalla kuin toiset. Mitkä ovat Lapin keskeisimmät puutealueet? Entä mitkä suurruudut on pienellä vaivalla nostettavissa tavoitteeseen?

Lapin viidenkymmenen kilometrin suurruudut, joista on punaisella merkitty ne, joiden selvitystä Luomus ja BirdLife pitävät tärkeinä 2024. Pari ruutua on merkitty helposti nostettaviksi tyydyttävälle tasolle.

Tärkeimmät puutealueet eli heikoimmat suurruudut, joiden retkeilyyn kannattaa panostaa 2024:

3, 8, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 42

Suurruudut, jotka saa helpoiten nostettua tyydyttäviksi:

5, 30

Ilmoita atlaskoordinaattoreille (lintuatlas(at)luomus.fi), millä suurruudulla aiot kesällä retkeillä! Kokoamme tiedot taulukkoon. Näin kartoitetaan retkeilytilannetta ja vältetään päällekkäistä työtä. Taulukko ja lisätietoja löytyvät tältä sivulta.

Hae Luomuksen Lapin atlastukea

Luomuksen Lapin atlastukea voi hakea 27.5.2024 mennessä atlasretkeilyyn, joka suuntautuu tietyille syrjäisimmille ja heikosti selvitetyille suurruuduille. Lisätietoa ja hakuohjeet sivulla Lapin atlasretki > Luomuksen Lapin atlastuki 2024.

Kuva Lapin viidenkymmenen kilometrin suurruuduista, joista on sinisellä merkitty ne, joilla retkeilyyn voi hakea Luomuksen Lapin atlastukea 2024.

 

Suurruutujen atlasruutujen priorisoinnit

Lappi on jaettu 50 km × 50 km suurruutuihin, joita on 44. Kultakin suurruudulta 75 % atlasruuduista pitäisi selvittää vähintään tyydyttävästi. Mitkä atlasruudut kannattaa valita, jotta tähän päästään helpoiten?

Kaksi karttaa suurruudusta 11. Ensimmäisessä on värein kuvattu suurruudun atlasruutujen selvitysasteet helmikuussa 2024. Toisessa on merkitty punaisella priorisoitavat atlasruudut ja sinisellä atlasruudut, jotka jo ovat tyydyttävästi selvitettyjä. Merkitsemättömiä atlasruutuja ei priorisoida.

 

Alla on ehdotus suurruutujen atlasruutujen priorisoinnista. Kun priorisoidut ruudut nostaa tyydyttävän selvitysasteen tasolle, koko suurruutu on tyydyttävästi selvitetty. Priorisoitujen atlasruutujen määrä vaihtelee suurruuduittain. Rajalla sijaitsevilla suurruuduilla on usein vähemmän atlasruutuja, ja osa atlasruuduista on jo tyydyttävästi selvitetty.

Suurruutujen atlasruutujen priorisointiehdotus, lataa PDF

Priorisoinnin tarkoitus on nopeuttaa maastotyötä ja atlaksen tavoitteeseen pääsemistä. Ehdotus perustuu atlasruutujen selvitysasteeseen (helmikuu 2024) ja saavutettavuuteen. Ensin on valittu välttävästi selvitetyt atlasruudut, jotka on helpointa nostaa tyydyttäviksi. Sitten satunnaishavaintoja sisältävistä atlasruuduista ne, joilta on jo enemmän atlashavaintoja (pesimävarmuussumma on korkeampi). Helpommin saavutettavia atlasruutuja on suosittu ennemmin kuin syrjäisiä. Tutkimuksen kannalta olisi kenties hyvä selvittää molempia. Voit siten valita myös ei-priorisoidun atlasruudun ja nostaa sen tyydyttäväksi. Erityisesti pohjoisilla suurruuduilla priorisointi oli paikoin hankalaa (koko suurruutu syrjäinen tai syrjäisiltä atlasruuduilta oli enemmän havaintoja kuin lähempänä teitä olevilta).

Tutustu myös arvioon siitä, montako retkipäivää suurruuduilla vielä tarvitaan.

Huomaa: pohjoisimpien suurruutujen ja rajaseudun atlasruuduilla selvitysasteluokkien nykyiset raja-arvot voivat tuntua korkeilta. Jos ruudusta pieni nurkka on Suomea puurajan yläpuolella (esim. 770:328), voi olla hankala saavuttaa tyydyttävään selvitysasteeseen tarvittavaa pesimävarmuussummaa (lajeja ei ole tarpeeksi). Pieni maapinta-ala ei kuitenkaan suoraan tarkoita sitä, että tavoite on mahdoton (vrt. 776:350).

Siirry sivun alkuun