Lintuatlaksen ohjeet

Lintuatlaksessa selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys ja pesimäalueet Suomessa. Lajien esiintymistä ja pesinnän varmuutta tarkastellaan 10 × 10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa. Atlasruudukko pohjautuu Suomen yhtenäiskoordinaattijärjestelmään (YKJ).

Tallenna havaintosi lintuatlakseen

Osallistu lintuatlakseen tallentamalla pesimäaikaiset tai pesintään viittaavat lintuhavaintosi sekä havainnoille pesimävarmuusindeksit mihin tahansa seuraavista palveluista:

  • BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelu:

Pesimävarmuusindeksit

Lintuatlakseen tulee havainto, johon on kirjattu pesimävarmuusindeksi. Pesimävarmuusindeksillä kuvataan lajin pesinnän varmuutta atlasruudussa. Pesimävarmuusindeksejä löytyy kaikille lintuhavainnoille epätodennäköisestä pesinnästä varmaan pesintään. Lintujen puuhia tarkkailemalla pesimävarmuusindeksin antaminen on yleensä helppoa.

Lajikohtaiset atlasohjeet

Tarkista lajikohtaisesta atlasohjeesta, mihin eri lajien osalta kannattaa kiinnittää huomiota atlashavainnoinnissa.

Täydelliset lajilistat

Lintuatlaksen myötä Suomessa otetaan käyttöön uusi havaintojen ilmoittamisen tapa, täydelliset lajilistat. Tällöin havainnoija ilmoittaa listana kaikki retkellä havaitsemansa lajit. Voit ilmoittaa täydellisen lajilistan myös pisteestä, kuten pihaltasi. Täydelliset lajilistat ovat jo käytössä monissa maissa.

Minne retkelle?

Julkaisimme lintuatlas.fi-sivulla Tulospalvelun maaliskuussa 2022. Lintuatlakseen ilmoitetut tiedot päivittyvät tulospalvelun eri osiin hieman eri tavoilla, myös riippuen siitä mihin ja miten havainnot on kirjattu. Tilastot lasketaan uudelleen joka aamu.

Voit tarkastella havaintojen kertymistä ja halutessasi suunnata retkesi alueille, joilta on vähän tietoja. Voit myös suunnitella retkiä alueille, jotka edellisessä eli 3. lintuatlaksessa selvitettiin heikosti (3. atlas, sivu 5).

Lisää ohjeita ja materiaalia

Karttoja

Muuta

Siirry sivun alkuun