Täydelliset lajilistat

Lintuatlaksen myötä Suomessa otetaan käyttöön uusi havaintojen ilmoittamisen tapa, täydelliset lajilistat. Tällöin havainnoija ilmoittaa listana kaikki retkellä havaitsemansa lajit. Retki pitää tehdä yhden atlasruudun alueella. Jos siirryt toiselle atlasruudulle, lopeta edellinen lajilista ja aloita uusi. Retki voi olla lyhyt niin ajallisesti kuin matkana. Voit ilmoittaa täydellisen lajilistan myös pisteestä, kuten pihaltasi. Täydelliset lajilistat ovat jo käytössä monissa maissa.

Miten täydellinen lajilista eroaa muista?

Yleensä retkiltä ilmoitetaan havaintopalveluihin lähinnä a) mielenkiintoiset havainnot tai harvalukuiset lajit, mutta ei kaikkia lajeja. Lintulaskennoissa puolestaan lasketaan ja ilmoitetaan b) kaikki lajit sekä myös kaikki yksilöt. Täydellinen lajilista poikkeaa näistä ilmoitustavoista siten, että a) ilmoitetaan kaikki lajit, mutta b) yksilömääriä ei ole pakko ilmoittaa (ilmoittaminen on kuitenkin mahdollista). Lajilistan ilmoittaminen on siten helppoa.

Täydellinen lajilista ja lintuatlas

Lajilista on nopea tapa ilmoittaa tietoja lintuatlakseen. Ilmoita lajille korkein retkellä havaitsemasi pesimävarmuusindeksi. Lajilistoja on kolmenlaisia:

  • Täydellinen pesimälajilista: ilmoitettu retken kaikki lajit ja kaikille lajeille pesimävarmuusindeksi.
  • Täydellinen lajilista: ilmoitettu retken kaikki lajit. Pesimävarmuusindeksi ei ole pakollinen. Voit ilmoittaa sen vaikkapa osalle listan lajeista.
  • Epätäydellinen lajilista: ilmoitettu osa retken lajeista eli hajahavaintoja. Pesimävarmuusindeksi ei ole pakollinen.

Lajilistaa lähettäessään havainnoija ilmoittaa, millaisesta lajilistasta on kyse. Pesimävarmuusindeksillä merkityt lajihavainnot tulevat lintuatlakseen.

Mitä hyötyä listasta on?

Täydellisillä lajilistoilla saadaan tietoa paitsi lajien esiintymisestä, myös siitä, mitä lajeja ei havaittu. Tämä mahdollistaa lajien havaittavuuden ja esiintymisen tutkimisen.

Miten lajilista ilmoitetaan?

Lajilistoja voit ilmoittaa Lajitietokeskuksen Vihko-havaintopalvelun Lintuatlaslomakkeella tai Mobiilivihkon Lintuatlaslomakkeella. Mobiilivihko on Lajitietokeskuksen ilmainen sovellus.

Siirry sivun alkuun