Lintuatlaksen rajapinta

Lintuatlas-rajapinnan kautta voi hakea atlasta varten jalostettua havaintotietoa. Osa tiedoista päivittyy kerran vuorokaudessa, esim. ruutujen pesimävarmuussummat.

  • Lajien kartat
  • Atlasruudut ja niiden tiedot
  • Lajit ja niiden tiedot
  • Lintutieteellisten yhdistysten tietoja

Esimerkkejä

Luettelo atlaksen tulossivuston lajeista:

https://atlas-api.rahtiapp.fi/api/v1/taxon

Laulujoutsenen kartta SVG-muodossa:

https://atlas-api.rahtiapp.fi/api/v1/map/MX.26280/atlas

Laulujoutsenen ja taksonomiassa edellisen & seuraavan lajin tiedot:

https://atlas-api.rahtiapp.fi/api/v1/taxon/MX.26280

Lintuyhdistysten nimet ja tunnisteet:

https://atlas-api.rahtiapp.fi/api/v1/birdAssociation

Yksittäisen lintutieteellisen yhdistyksen ruutujen tiedot:

https://atlas-api.rahtiapp.fi/api/v1/grid/birdAssociation/ML.1090

Yksittäisen atlasruudun tiedot ja lajiluettelo:

https://atlas-api.rahtiapp.fi/api/v1/grid/668%3A338/atlas

 

 

 

Siirry sivun alkuun