Kirjoittaja: Heidi Björklund

Meneillään on atlasviikot!

Ilmoita atlasviikoilla 10.–23.6.2024 kaikista lajeista pesimähavainnot atlakseen. Erityisesti kannustetaan ilmoittamaan havaintoja yleisistä lajeista, joista ei tavallisesti tule tallentaneeksi tietoa. Osallistu myös atlaskisaan juhannusviikolla! Ilmoita lintuatlakseen havaintosi laulavista linnuista, pihapiirissä viihtyvistä mahdollisista pesimälajeista, hautovista linnuista, poikueista, pesällä käynneistä, soidinlentoa lentävistä yksilöistä, poikasia ruokkivista emoista, useina päivinä nähdyistä tai kuulluista lajeista, jotka saattaisivat pesiä alueella… Nämä kaikki […]

Saadaanko lintuatlas tavoitteeseen? Ilmoita tietosi pesinnöistä

Lintuatlaksen kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki lintuja tuntevat ilmoittavat havaintonsa atlakseen kaikista lintulajeista. Monen yleisen lajin, kuten leppälinnun tai variksen, atlaskartat ovat vielä aukkoisia. Tänä kesänä atlashavaintoja kerätään tehostetusti Lapista ja muilta harvaan asutuilta alueilta. Osallistu myös uuteen sadan lajin atlashaasteeseen! Lue lisää BirdLifen ja Luomuksen mediatiedotteesta.

Metsästäjien havainnot atlakseen

Lintuatlakseen päivittyi 2.2. yli 16 000 atlashavaintoa metsästäjiltä. Tiedot saatiin Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelusta. Mukana oli tietoja etenkin vesilinnuista ja kanalinnuista, mutta myös varislinnuista ja lokeista. Niiden myötä erinomaisesti tutkittujen atlasruutujen määrä nousi (365 -> 372) ja ilman havaintoja olevien atlasruutujen määrä putosi alle sadan (101 -> 99). Vähintään tyydyttävästi selvitettyjen atlasruutujen osuus nousi […]

Alkuvuoden atlaspäivityksiä

Lintuatlakseen tuli vuodenvaihteessa useita päivityksiä: Atlakseen saatiin Luonnonvarakeskuksen lintutiedot sekä Luomuksen pesärekisterien tiedot (merikotka, sääksi, muut petolinnut, pesäkortit). Kuukkelin, merikotkan ja suosirrin havainnoille toteutettiin erilainen karkeistus maan eri osissa. Lajien atlaskartat havainnollistavat muutosta. Lapin suurruutujen sivulle lisättiin Risto Willamon laskemat arviot suurruuduilla tarvittavasta työmäärästä retkipäivinä. Atlasretkikokemuksia on tullut lisää.

Siirry sivun alkuun