Yleinen

Miljoona atlashavaintoa lähestyy

Suomen neljäs lintuatlas on puolivälissä ja miljoona atlashavaintoa täyttymässä (13.10.: 993 000). Tietoa karttuu yhä, kun harrastajat tallentavat kesän havaintojaan. Eteläisen Suomen atlasruuduista puolet on tavoitteessa eli vähintään tyydyttävästi selvitetty. Lapissa tilanne on heikompi. Atlaskausi on kesken, mutta joillakin lajeilla hahmottuu jo levinneisyyden muutoksia verrattuna aiempiin atlaksiin. Esimerkiksi harmaapäätikka ja pikkuvarpunen levittäytyvät pohjoiseen, kun taas […]

Kommentoi pesimävarmuusindeksien tulkintaa

Lintuatlaksessa selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys ja pesimäalueet Suomessa. Lajin pesinnän varmuutta atlasruudussa kuvataan pesimävarmuusindeksillä. Pesimävarmuusindeksien päivitetty kuvaus ja tulkintaohje löytyvät nyt lintuatlassivulta. Onko tulkinnoista epäselvyyttä? Kommentoi 15.2. mennessä osoitteeseen lintuatlas@luomus.fi.

Lintuatlas alkaa

Suomen 4. lintuatlas on käynnistymässä! Atlasvuosina 2022–2025 selvitetään lintujen pesimälevinneisyys 100 km2 ruuduissa koko maassa. Uutuutena mukaan on tulossa täydelliset lajilistat. Lintuatlaksessa keskeisessä osassa ovat vapaaehtoiset lintuharrastajat, joiden ilmoittamien havaintojen perusteella voidaan tarkastella Suomen pesimälinnuston levinneisyyttä ja siinä tapahtuneita muutoksia. Ympäristöministeriön rahoittama lintuatlashanke toteutetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen yhteistyönä. Lintuatlasta koordinoivat valtakunnallisesti Heidi Björklund (Luomus) ja […]

Siirry sivun alkuun