Lintuatlaksen tulospalvelu on avattu

Suomen neljännessä lintuatlaksessa (2022–2025) selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys ja pesinnän varmuus Suomessa 10 × 10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa. Lintuatlaksen tulospalvelu on nyt avattu osoitteessa: 

https://tulokset.lintuatlas.fi/

Tulospalvelussa voit seurata lintuatlastietojen kertymistä lajeittain ja atlasruuduittain. Tulospalvelun toimintoja päivitetään ja laajennetaan kevään mittaan.

Lintuatlakseen on ilmoitettu jo yli 3 700 havaintoa. Pesinnät ovat monin paikoin käynnissä varhain pesintänsä aloittavilla lajeilla, kuten pikkukäpylinnulla. 

Lintuatlakseen tulevat pesimävarmuusindeksillä merkityt havainnot. Voit ilmoittaa havaintosi lintuatlakseen usealla tavalla, kuten Lajitietokeskuksen Vihko-palvelun Lintuatlaslomakkeella ja Retkilomakkeella, BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelussa tai iNaturalistin kautta. Havaintoja voi tallentaa myös älypuhelimella. 

Lintuatlaksen myötä Suomessa otetaan käyttöön uusi havaintojen ilmoittamisen tapa, täydelliset lajilistat. Tällöin ilmoitetaan listana retkellä havaitut lajit ja kullekin lajille korkein retkellä havaittu pesimävarmuusindeksi. Täydellinen lajilista mahdollistaa lajien havaittavuuden ja esiintymisen tutkimisen. 

Lisätietoja havaintojen ilmoittamisesta ja pesimävarmuusindekseistä: 

Pikkukäpylinnusta on tallennettu 17.3.2022 mennessä yli 300 havaintoa:

Lintuatlaksen tulospalvelu on avattu
Siirry sivun alkuun