Sensitiiviset havainnot

Lintuatlaksen tulospalvelussa tiettyjen arkaluontoisten lajien tietoja on karkeistettu ja osittain salattu lajien suojelemiseksi. Kaikki ilmoitetut havainnot tulevat kuitenkin lintuatlashankkeen käyttöön. 

Karkeistukset perustuvat Lajitietokeskuksen Viranomaistyöryhmän tekemiin päätöksiin, joita on teknisistä syistä osittain yksinkertaistettu, pitäen kuitenkin kaikki mahdollisesti arkaluontoiset tiedot piilossa.

Karkeistukset vaikuttavat havaintojen käsittelyyn eri tavoin:

 • Tunturihaukan ja tunturipöllön havaintoja ei näytetä lainkaan.
 • Osalla lajeista havainnot karkeistetaan 25, 50 tai 100 kilometrin suurruutuihin. Karkeistus voi olla erilainen eri puolilla Suomea.
 • Osalla lajeista havainnot salataan, jos ne voivat olla Natura-alueelta. Tämä perustuu Ympäristöministeriön tekemään linjaukseen.
 • Karkeistetut havainnot tulevat näkyviin muutaman päivän viiveellä, mikäli ne on tallennettu yhdessä muiden havaintojen kanssa, jotta tarkkaa sijaintia ei voisi päätellä havaintoja vertailemalla.

Lisäksi Tiiran kautta kirjatut havainnot, jotka on salattu Tiirassa, tulevat atlaksen tuloksiin kolmen kuukauden viiveellä.

Lue lisää sensitiivisen lajitiedon käsittelystä Lajitietokeskuksessa.

Havaintoja ei näytetä lainkaan

 • kiljuhanhi (pesimäaikaan)
 • tunturihaukka
 • tunturipöllö

Havainnot karkeistetaan 100 kilometrin tasolle

 • muuttohaukka (pesimäaikaan)
 • maakotka (pesimäaikaan)
 • kuukkeli (Etelä-Suomessa)

Havainnot karkeistetaan 50 kilometrin tasolle

 • kiljuhanhi (pesimäajan ulkopuolella)
 • kiljukotka
 • merikotka (Pohjois-Suomessa)
 • rantakurvi
 • kuningaskalastaja

Havainnot karkeistetaan 25 kilometrin tasolle

 • lapinsirri
 • suosirri (Etelä-Suomessa etelänsuosirri-alalajin suojelemiseksi)
 • etelänkiisla

Havainnot salataan, jos ne voivat olla Natura-alueella

Salaus tehdään, jos havaintoalue on vähänkin kosketuksissa Natura-alueeseen. Tämän takia Tiirasta atlasruudun tarkkuudella tulevat havainnot näistä lajeista salataan, jos ko. atlasruudulla on Natura-aluetta.

 • kiljuhanhi
 • kiljukotka
 • maakotka
 • sääksi
 • muuttohaukka
 • rantakurvi
 • heinäkurppa
 • punakuiri
 • valkoselkätikka

Havaintoja ei karkeisteta atlaskartoilla, mutta ne voivat tulla näkyviin muutaman päivän viiveellä

Näiden lajien havainnot karkeistetaan, mutta vain 5-10 kilometrin tasolle, joten karkeistus ei vaikuta atlaksen tulospalveluun.

Havainnot tulevat näkyviin viiveellä. Viivästys tehdään, jos havainnot tallennetaan yhdessä julkisten havaintojen kanssa. Viiveellä estetään, ettei karkeistettujen havaintojen tarkkaa paikkaa voisi selvittää muiden samalla hetkellä tallennettujen julkisten havaintojen perusteella.

Vastaava viivästys tehdään myös kaikille muille tällä sivulla mainituille lajeille.

 • metsähanhi
 • merihanhi
 • lapasotka
 • uivelo
 • riekko
 • pyy
 • metso
 • teeri
 • kaakkuri
 • pikku-uikku
 • kaulushaikara
 • harmaahaikara
 • jalohaikara
 • mehiläishaukka
 • haarahaukka
 • ruskosuohaukka
 • sinisuohaukka
 • arosuohaukka
 • niittysuohaukka
 • kanahaukka
 • hiirihaukka
 • piekana
 • pikkukiljukotka
 • punajalkahaukka
 • ampuhaukka
 • nuolihaukka
 • luhtakana
 • liejukana
 • merisirri
 • pikkusirri
 • taivaanvuohi
 • jänkäkurppa
 • lehtokurppa
 • mustapyrstökuiri
 • lampiviklo
 • räyskä
 • pikkutiira
 • mustatiira
 • turturikyyhky
 • huuhkaja
 • hiiripöllö
 • varpuspöllö
 • lehtopöllö
 • viirupöllö
 • lapinpöllö
 • suopöllö
 • helmipöllö
 • sarvipöllö
 • tunturikiuru
 • sinipyrstö
 • sepeltasku
 • mustapäätasku
 • nummikirvinen
 • sitruunavästäräkki
 • virtavästäräkki
 • koskikara
 • pikkukultarinta
 • kirjokerttu
 • lapinuunilintu
 • pussitiainen
 • pikkusirkku
 • kultasirkku
Siirry sivun alkuun