Havaintojen tallentaminen

Voit osallistua lintuatlakseen tallentamalla pesimäaikaiset tai pesintään viittaavat lintuhavaintosi sekä havainnoille pesimävarmuusindeksit mihin tahansa seuraavista palveluista: Riista- ja rauhoittamattomien lintujen havaintoja voi tallentaa myös Suomen riistakeskuksen Oma riista -palveluun. Tällöin pesimävarmuusindeksiä ei kirjata, sillä pesimävarmuusindeksitulkinta tehdään keskitetysti riistakeskuksessa, ennen kuin havainnot siirretään Lajitietokeskukseen ja lintuatlakseen. Tulostettava maastolomake Maastolomakkeella on valmiina 250 pesimälintulajia. Osallistu lintuatlakseen lintuseurantojen … Jatka artikkelin Havaintojen tallentaminen lukemista