Naturhistoriska centralmuseet Museets websidor
Kliv in.

Finlands fågelatlas 2006-2010 (Suomeksi)

Tallentaaksesi havaintoja kirjaudu Hatikkaan:

Hatikkaan käy sama käyttäjätunnus kuin lintuatlaksen tietojärjestelmään. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, luo itsellesi tunnus rekisteröitymällä.

Rekisteröityminen on tarpeellinen, jotta Eläinmuseo saa tiedon havaintojen tekijästä ja jotta pääsisit muokkaamaan havaintojasi myöhemmin.

Syftet med Finlands fågelatlas är att utreda de häckande fågelarternas nutida utbredning i vårt land och utreda förändringar i de olika arternas utbredning. Fågelarternas utbredning kartläggs i 10 x 10 km:s rutor i hela Finland under åren 2006–2010. Detta är den tredje landsomfattande atlasutredningen; 1. atlasen utfördes åren 1974–79 och 2. atlasen åren 1986–89. Fågelatlasprojektet drivs av Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet med Finlands miljöcentral, BirdLife Finland, Forststyrelsen, Skogsforskningsinstitutet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet som samarbetspartners.

Alla intresserade får delta i fågelatlaskarteringarna. Både omfattande rutkarteringar och enskilda atlasobservationer från alla håll i Finland är välkomna!

Kontaktuppgifter

Zoologiska museets atlaskansli svarar på frågor angående datasystemet och allt annat som berör Finlands 3. fågelatlas. Vi svarar gärna på frågor och kommentarer!

Zoologiska museets atlaskansli

Tekniska ärenden

Kommentarer gällande tekniska ärenden skall i första hand sändas till Tapani Lahti, förstnamn.släktnamn@helsinki.fi, tfn 050 597 9250 eller till .